Hiilijalanjälki *
KG CO₂e / KG

Parsan arviointi

Biocode

Laskimme hypoteettiset hiilijalanjäljet parsalle. Vuonna 2022 parsa lennätettiin ja vuonna 2023 se kuljetettiin meriteitse Etelä-Amerikasta Suomeen. Vuoden 2024 parsa kasvatetaan Suomessa. Meriteitse kuljetettuna hiilijalanjälki on lähes 90 % pienempi, kuin lennätettynä. Suomessa kasvatetun ja meriteitse kuljetetun ero hiilijalanjäljessä on enää 17 %. Toki Suomessa kasvattamisella voi olla muita sosiaalisia sekä ympäristöhyötyjä.

Vuosi
Verkkosivu
Yritys
Tuotekategoria
Kasvikset
Jäsenprofiili & muut tuotteet

Biocode

Teknologia

Autamme yrityksiä ymmärtämään koko toimitusketjun hiilijalanjälkeä kokonaisvaltaisesti ja tunnistamaan tehokkaimmat päästövähennystoimet.

Biocoden tiimi
Info

* Hiilijalanjälki

Tämä tuotekohtainen hiilijalanjälki kuvaa pääkasvihuonekaasupäästöjen (hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduulit) ilmakehään vapautuvaa nettomäärää (kg) hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna (CO2e) toiminnallisen tuotteen valmistettua määrää (kg) kohti. Hiilijalanjälki on ilmastovaikuttavuuden määre (vaikuttavuuskategoria), jota ilmaistaan tuotteen lämmityspotentiaalina 100 vuoden ajanjaksolla, GWP 100. Kasvihuonekaasupäästöjen ja -ilmakehäpitoisuuksien vähentäminen auttavat torjumaan maapallon lämpenemistä ja ilmastonmuutosta.

Elinkaariarvioinnit (LCA) tuotteelle on tehty kehdosta portille ns. ”cradle to gate” (raaka-aineista pakattuun lopputuotteeseen) ja sisältävät kaikki fossiiliset päästöt, GWP FOSSIL, joita tuotteen valmistuksessa syntyy. Biogeeniset päästöt ja poistumat, GWP BIOGENIC, mukaan lukien maankäyttö, maankäytön muutokset ja biogeeninen metaani lasketaan ja raportoidaan erikseen. Kun biogeenisiä päästöjä ja poistumia ei ole esitetty tuotekohtaisesti, niitä ei ole huomioitu tai niillä lasketaan olevan nettonolla ilmastovaikutus (päästöt=poistumat). Näin ollen, tuotekohtainen hiilijalanjälki edustaa fossiilista hiilijalanjälkeä, ellei toisin mainita.

Mittakaavan hahmottamiseksi, kehdosta portille hiilijalanjälkien arvot yleisille elintarviketuotteille tyypillisillä ostopaikoilla on arvioitu olevan noin 0–40 kgCO₂e/kg haarukassa. Poikkeavuudet ovat mahdollisia.

Viimeisimmät tuotteet
2024

Hailia Pikkukalanyhtö

Hailia
2022

Papuragu

Anton&Anton
2022—2024

Parsan arviointi

Biocode
2022

Riista-wallenberg ja peruna-juurespyree

Anton&Anton
2022

Klassinen lasagne

Anton&Anton
2022

Rapeat fileenugetit & fried rice

Anton&Anton
Katso kaikki tuotteet